ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas som bidrag till vården av icke blott Lektor Hjalmar Möllers utan även Riksmuseets övriga samlingar av mossor samt för bedrivande av bryologisk forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hjalmar Möllers fond
Organisationsnummer:802408-0833
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS