ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att, under samarbete med Landsorganisationen i Sverige och Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti, a) verka för samförstånd mellan alla folk i anslutning till Förensta Nationernas grundsatser;b) stödja kursverksamhet utomlands för svensk arbetarungdom innefattande undervisning i språk och internationella ämnen, varvid utländsk arbetarungdom må sammanföras med den svenska;c) stödja den svenska arbetarrörelsens insatser för ovan angivna syften, bland annat genom att underlätta dess utländska kontakter;d) verka för det kulturella och ekonomiska samarbetet mellan Sverige och Frankrike samt underlätta förbindelserna med Frankrike för svenska författare och konstnärer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hjalmar Branting Institutet
Organisationsnummer:802012-3876
Adress:
  • LO Ekonomienheten
  • 105 53 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7962500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS