ÄNDAMÅL

Fondens hela behållna avkastning skall med nedan angivna förbehåll årligen i december månad före jul av stadsfullmäktige på förslag av utsedda kommitterade utdelas till behövande personer inom staden, vilka icke åtnjuta eller anses vara i behov av allmänt understöd. Fastigheten överlämnas gravationsfri till förvaltning av staden vid den laga fardag, som infaller näst efter ett år, räknat från mitt frånfälle. så länge någon av mina nedan vid punkt 6 uppräknade syskon lever, skall fastighetens hela behållna avkastning tillfalla mina syskon, och, där någon av dem dött, deras bröstarvingar efter arvsrätt, med undantag för ettusen (1000) kronor, som från och med året för mitt frånfälle utdelas till behövande på sätt förut sagts.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hjalmar Appeltoffts donationsfond
Organisationsnummer:832400-0762
Adress:
  • Kalmar kommunstyrelse
  • Box 611
  • 391 26 KALMAR
Telefonnummer:0480-83000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:137 788 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS