ÄNDAMÅL

Legatets årliga nettointäkt med avdrag enligt §3 ovan skall användas till följande ändamål: a. Att understödja därtill förtjänta i Sverige boende behövande som är danskfödda, är barn till danskfödda eller är, eller har varit gifta med danskfödd. b. Att lämna understöd till humanitära och/eller kulturella ändamål som tjänar danska intressen i Sverige. I det fall det under året icke anses föreligga skäl att använda hela det disponibla beloppet för understöd skall överskjutande belopp överföras till disposition som nämnts ovan a. resp. b. under det/de följande året/åren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hjaelpeforeningen Danas Legat
Organisationsnummer:802005-3784
Adress:
  • Kgl Danske Ambassade
  • Jakobsgatan 3
  • 111 52 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4067500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS