ÄNDAMÅL

Till en fond under benämningen Henning Hjorts skyddsfond, ska avsättas ett belopp å Trettiotusen (30 000) kronor, Räntan å denna fond ska årligen omväxlande användas till anskaffning, uppsättning och underhåll av fågelbon i länets socknar samt till kräftodling i de inom länet belägna, därtill lämpliga åar. Om lämpliga premier lämnas folkskollärarna inom länet, ordna de nog förnuftigt med fågelbona. Det är icke meningen, att fågelbon ska uppsättas vartannat år; kräftodling ligger närmast om hjärtat. Till en Fond, under benämningen Henning Hjorts stiftelse, tillfaller medel, som ska ha till syfte, att årliga avkastningen därå ska utdelas till inom länet boende mindre bemedlade jordbrukare, som genom olyckor och svårigheter gjort förluster, t.ex. mistat djur eller dylikt. Med utdelning från stiftelsen bör även sådana inom länet boende jordbrukare ihågkomma, som på grund av frostskada eller missväxt behöva utsäde eller foder. Fonden bör årligen något förstoras med hjälp av avkastningen. Donationsfonderna får sammanföras till en fond benämnd Henning Hjorts skyddsfond och stiftelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hj Hjorths skyddsfond och stiftelse
Organisationsnummer:802479-0209
Adress:
  • Hushållningssällskapet Västra
  • Järnvägsgatan 18
  • 532 30 Skara
Telefonnummer:0511-24800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:168 315 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS