ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning skall, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, användas för bidrag till i hemmet vårdade patienter, oavsett för vilken sjudom de vårdas, dock att understöd från fonden inte får utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hinderssonska donationsfonden
Organisationsnummer:873202-4206
Adress:
  • Landstinget i Värmland
  • Landstingshuset
  • 651 82 KARLSTAD
Telefonnummer:054-194000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:406 370 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS