ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga nettoavkastningen skall hälften tillfalla Maria församlings kyrkliga arbetskrets att användas för vård och hjälp till sjuka och behövande, särskilt bör beaktas möjligheten att lämna bidrag till den hjälpverksamhet Ersta Diakonissanstalt bedriver. Den andra hälften av avkastningen skall användas för den verksamhet, som i Helsingborgs skolstyrelses regi bedrives vid lägerskolan i Stenestad. Medlen får användas för främjande av elevernas intressen i ämnen såsom musik, litteratur, konst, dramatik och gymnastik samt i övrigt för allt som må vara till gagn för verksamheten. Inköp av musikinstrument och andra tekniska hjälpmedel må ifrågakomma och må ävenledes enskild elev vid skolan komma i åtanke för erhållande av bidrag till utbildning i någon av lägerskolans verksamhetsgrenar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hilma Lindqvists fond
Organisationsnummer:843001-3766
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Stadsdelsförvaltningen
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:913 884 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS