ÄNDAMÅL

Vars årliga avkastning, sedan en tiondel av densamma lagts till fondens kapital, skall användas till understöd åt forskning rörande de reumatiska sjukdomarna eller, därest nämnda sjukdomar skulle förete en väsentlig tillbakagång, jämväl till understöd åt forskning beträffande andra mera utbredda folksjukdomar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hildur Wingquists fond
Organisationsnummer:857202-9323
Adress:
  • SEB Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS