ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i enlighet med bestämmelserna i ett av fröken Hildur Ström den 4 juli 1940 upprättat testamente mottaga och förvalta aktier till ett per den 21 april 1939 beräknat värde av etthundratusen (100.000) kronor. Åttio (80) procent av den totala avkastningen från Stiftelsen ska användas för understöd åt 1) i första hand och såvida sökanden finns i följande grupp, mindre bemedlade bildade kvinnliga personer inom Hedvig Eleonora församling i Stockholm, 2) i andra hand och såvida sökanden under 1) ovan ej täcker samtliga utdelningsbara medel, även till mindre bemedlade kvinnliga personer inom Oscars församling och/eller Engelbrekts församling i Stockholm och 3) i tredje hand såvida sökanden under 1) och 2) ovan ej täcker samtliga utdelningsbara medel, även till mindre bemedlade bildade kvinnliga personer inom Stockholms Stads församlingar

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hildur Ströms minne
Organisationsnummer:802003-2770
Adress:
  • Box 5105
  • 102 43 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54567575
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS