ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i enlighet med bestämmelserna i ett av fröken Hildur Ström den 4 juli 1940 upprättat testamente mottaga och förvalta dels fasta egendomen Havssvalget 14 med adress Artillerigatan 52 i Stockholm, dels aktier till ett per den 21 april 1939 beräknat värde av etthundratusen (100.000) kronor. Åttio (80) procent av den totala avkastningen från Stiftelsen ska användas för understöd åt 1) i första hand och såvida sökanden finns i följande grupp, mindre bemedlade bildade kvinnliga personer inom Hedvig Eleonora församling i Stockholm, 2) i andra hand och såvida sökanden under 1) ovan ej täcker samtliga utdelningsbara medel, även till mindre bemedlade kvinnliga personer inom Oscars församling och/eller Engelbrekts församling i Stockholm och3) i tredje hand såvida sökanden under 1) och 2) ovan ej täcker samtliga utdelningsbara medel, även till mindre bemedlade bildade kvinnliga personer inom Stockholms Stads församlingar

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hildur Ströms minne
Organisationsnummer:802003-2770
Adress:
  • Box 5105
  • 102 43 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54567575
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS