ÄNDAMÅL

Att förvalta och vårda den samling av Hilding Linnqvists konst som stiftelsen äger eller eljest disponerar och hålla den tillgänglig för allmänheten, att även i övrigt verka för att Hilding Linnqvists konst, i allmän eller enskild ägo, hålls tillgänglig för allmänheten, att bedriva konstbildande verksamhet kring de samlingar av Hilding Linnqvists konst som stiftelsen äger eller eljest disponerar samt att bedriva annan därmed förenlig konstbildande verksamhet. Vid fullgörande av ovan angivna ändamål skall stiftelsen verka för att den Hilding Linnqvists konst som stiftelsen äger och som ej kan utställas, hålls tillgänglig för allmänheten vid muséer och offentliga institutioner i landet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hilding Linnqvists konst
Organisationsnummer:802424-3514
Adress:
  • Box 658
  • 131 22 Nacka
Telefonnummer:08-4027200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS