ÄNDAMÅL

Fondens behållna avkastning skall lika fördelas mellan följande tre institutioner: a) Tioöresföreningen i Karlshamn att enligt föreningens styrelses beslut användas till att främja vård av behövande ålderstigna. Därest Tioöresföreningen i Karlshamn skulle komma att upplösas eller eljest upphöra med sin verksamhet, skall den för föreningen avsedda andelen i fondens avkastning i stället användas för annat välgörande ändamål i Karlshamn och skall i sådant fall Göteborgs Bank äga föranstalta härom ochh uppdraga åt lämplig institution i Karlshamn att handhava avkastningsmedlens fördelning. b) Blekingska nationen i Lund att användas till resestipendier för studier i Frankrike eller England åt studerande, som oberoende av fakultet äro inskrivna inationen och fortfarande studera i Lund. c) Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet att användas till stipendier för studier i Frankrike eller England. Stipendierna må endast tilldelas legitimerade läkare. Avkastningen från fonden skall ställas till de tre institutionernas förfogande med intervaller, som notariatavdelningen äger bestämma, och ej oftare än att den disponibla avkastningen uppgår till sådant belopp att den på medicinska fakulteten belöpande tredjedelen därav förslår till åtminstone ett stipendium å minst 1.000 kronor eller det högre belopp, som notariatavdelningen med hänsyn till penningvärdet finner skäligen böra utgöra stipendiebelopp. Utdelningen från de tre institutionerna av ovannämnda understöd och stipendier skall ske på min moders födelsedag den första november varje år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hilda Johanssons minne
Organisationsnummer:857205-0154
Adress:
  • SEB
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS