ÄNDAMÅL

Årligen vid sin ordinarie sammankomst i mars har Vetenskapsakademien att fatta beslut om användningen av fondens disponibla medel, sedan kommitén därutöver till akademien avgivit förslag. Med avseende på utdelande av understöd och stipendier är kommitén och akademien icke bundna av ansökningar utan äga efter bästa gottfinnande och prövning avgiva förslag eller fatta beslut. Understöd och stipendier skall avse främjande av något eller några i vetenskapligt eller socialt hänseende viktiga ändamål. Anses sådana icke föreligga, må tillgängliga medel av akademien reserveras till annat lämpligt tillfälle eller läggas till fondens kapital. Av vetenskapliga ändamål må särskilt ifrågakomma: utredande av betydelsefulla frågor på naturforskningens och andra vetenskapers områden, inköp av dyrbarare för forskningen viktiga instrument, upprättande av särskilda under Vetenskapsakademiens förvaltning ställda stipendiefonder för understöd av företag av dugande män och kvinnor m m, varemot för bekostande av tryckning och utgivning av arbeten eller skrifter fonden icke är avsedd. Av sociala uppgifter må särskilt ifrågakomma sådana, som rör undervisningens och uppfostrans områden, framförallt i praktisk och etisk riktning, såsom, grundande av arbetsstugor för barn och till yrkeskolor o dyl samt annan praktisk uppfostran, men icke till välgörenhetsanstalter, sport eller sjukvård. Vid beviljande av understöd från fonden skall tillses, att därmed framkallas och stödjas allmängagneliga företag eller sådana personer, som vill och kan befordra det sunda framåtskidandet i forskningen och samhälllet; särskilt bör viktigare uppgifter mer kraftigt främjas med tilldelandet av större belopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hierta Retzius stipendiefond
Organisationsnummer:802408-1427
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 10405 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS