ÄNDAMÅL

Stiftelsen Högskolan i Jönköping har till ändamål att som ensam ägare till Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping AB, Ingenjörshögskolan i Jönköping AB samt Högskoleservice i Jönköping AB, i fortsättningen samlingsvis benämnda högskolan, verka för att dessa bolag inom sina respektive vetenskapsområden bedriver utbildning och forskning på en internationell hög nivå, verka för att högskolans resurser utnyttjas effektivt för attuppnå detta ändamål samt, att som uppdragsgivare till i första hand Internationella Handelshögskolan i Jönköping, inom ramen för tillgängliga medel, finansiera uppdrag som stiftelsen bedömer vara av värde för högskolan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Organisationsnummer:826001-7333
Adress:
  • Box 1026
  • 551 11 JÖNKÖPING
Telefonnummer:036-101000
E-post:marita.nordbrant@hj.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:782 413 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS