ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska användas till att främja undervisningen och utbildningen vid Högre tekniska läroverket. Detta syfte skall fullgöras genom bidrag i form av utdelning av stipendier till lärare och elever för studier vid industrier, forskningsanstalter m m samt för ev inköp av sådan teknisk apparatur och litteratur, vartill stat eller kommun icke kan anslå medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Högre Tekniska Läroverkets Stipendiefond
Organisationsnummer:843001-3949
Adress:
  • Helsingborgs stad
  • Stadsledningsförvaltningen
  • 251 89  Helsingborg
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:75 472 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS