ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudändamål skall vara att bevara och vårda byggnader, inrättningar, utrustning och inventarier, som utgjort underlag för verksamheten vid Häfla Bruks äldsta anläggning, den av landshövdingen Jacob Fleming år 1682 vid Häfla ström anlagda hammarsmedjan. Det ankommer också på stiftelsen att tillse att anläggningen hålles tillgänglig för allmänheten i lämplig utsträckning samt att verka för att naturen omkring anläggningen skyddas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Häfla Hammarsmedja
Organisationsnummer:825002-0172
Adress:
  • Finspångs kommun
  • 612 80 FINSPÅNG
Telefonnummer:0122-85000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:598 602 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS