ÄNDAMÅL

Att förvalta och upplåta fastigheten Söndrum 3:20, ”Hertz Minne” i Söndrums socken som hembygdsgård för Söndrumsbygden, samt upplåta densamma som samlingslokal för bygdens (kommundelens) föreningsliv och som lokal för familjefester o dylikt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hertz Minne
Organisationsnummer:849200-8266
Adress:
  • Christer Odermalm
  • Ömäsvägen 48B
  • 302 91 Halmstad
Telefonnummer:705859576
E-post:codermalm@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:382 573 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS