ÄNDAMÅL

Att förvalta och upplåta fastigheten Söndrum 3:20, ”Hertz Minne” i Söndrums socken som hembygdsgård för Söndrumsbygden, samt upplåta densamma som samlingslokal för bygdens (kommundelens) föreningsliv och som lokal för familjefester o dylikt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hertz Minne
Organisationsnummer:849200-8266
Adress:
  • Kullavägen 18 B
  • 302 93 Halmstad
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:409 955 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS