ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i en därför särskilt uppförd, möjligast centralt belägen byggnad bereda hem för sådana äldre, behövande, i första hand ensamstående personer, tillhörande Skara stad, som icke åtnjuta underhåll av staden och som äro att hänföra till pauvres honteux. I viss utsträckning kunna dock äldre äkta makar beredas utrymme i hemmet. Lägsta ålder för vinnande av inträde i detsamma är 60 år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Herman Hallgrens minnesfond, Mors Minne
Organisationsnummer:868400-0725
Adress:
  • Anders Josefsson
  • Sävare Lunneberg 3
  • 531 91 Vinninga
Telefonnummer:0511-28151
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 845 540 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS