ÄNDAMÅL

Kapitalet bör placeras i goda värdehandlingar av vilka cirka hälften bör vara sådana som väntas hava bestående värde om penningvärdet faller. Avkastningen av fonden skall årligen redovisas till Eskilstuna Samfällda Kyrkoråd med begäran att den måtte användas till vård av sjuka barn i Eskilstuna. Det är vår önskan att medlen främst användas till glädje för blinda, invalidiserade eller långvarigt sjuka barn. Som exempel på våra önskemål kan nämnas anskaffande av radio eller TV-apparater, inköp av leksaker och gåvor till jul eller andra lämpliga tillfällen och liknande ändamål som kunna väntas lätta dessa barns hårda öde. Det är vår förhoppning att Kyrkorådet genom sina diakonissor skall kunna komma i förbindelse med barn, som äro i behov av nu nämnd hjälp. Skulle Kyrkorådet av någon anledning ej anse sig kunna åtaga sig att fördela avkastningen skall detta i stället anförtros annan lämplig myndighet som kan vara villig därtill.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Herman & Anna Lundqvist fond
Organisationsnummer:818001-1861
Adress:
  • Eskilstuna Pastorat
  • Box 307
  • 631 04 Eskilstuna
Telefonnummer:016-170700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS