ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att understödja vetenskaplig forskning för bekämpande av kräftsjukdomarna och utrönande av deras orsaker, dock att fondens disponibla medel må, om cancerproblemet vinner en lösning, i fortsättningen användas för annat medicinskt ändamål, t ex för forskningar rörande ledgångsreumatismen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Herluw Påhlssons donationsfond
Organisationsnummer:802478-7999
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS