ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål är att förvalta den gåva som överlämnats till stiftelsen av Herbert Lasols genom gåvobrev 1987-07-01. Så länge givaren lever får inte gåvotagaren utan skriftligt samtycke försälja fastigheterna. Fastigheterna må dock säljas liksom inventarier efter givarens frånfälle. Avkastningen av stiftelsens tillgångar skall användas till ändamål som anges i § 2 Garsås bygdegårdsförening, ekonomisk förenings stadgar. Avkastningen skall således användas till ändamål som innebär att bystugan kan hållas i gott skick samt att verksamheten i bystugan kan medverka till att stärka känslan av samhörighet i byn. Stiftelsen medel bestående av kapital och avkastning får disponeras när så erfordras för utgifter i enlighet med Garsås bygdegårdsförenings stadgar. Ändamålet för Garsås Bygdegårdsförening, ekonomisk förening enligt § 2 i dess stadgar är följande: Föreningen, som är politiskt och religiöst neutral, skall ha till uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa och för framtiden bibehålla en bystuga med bl.a. samlingslokal, vilken opartiskt och på skäliga villkor skall uthyras till föreningens medlemmar samt till kommunala myndigheter och inrättningar ävenså i övrigt till organisationer och enskilda, vilka ha behov av önska använda lokalen. Vidare skall föreningen ha till uppgift att i en omfattning, som motsvarar behovet i orten, på ett sunt sätt verka för landsbygdens kulturella utveckling, bl.a. genom att på egna program upptaga och till den som hyra lokalen förmedla kvalitativt högstående teater-, film- och musikprogram ävensom föredrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Herbert och Maria Lasols minne
Organisationsnummer:884401-3808
Adress:
  • Britt-Marie Jakobsson
  • Bengtsgårdsvägen 49
  • 790 22 SÅGMYRA
Telefonnummer:070-367 26 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:297 078 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS