ÄNDAMÅL

Fondens avkastning, sedan avdrag verkställts för fondökning och förvaltning, skall i första hand användas som belöning och uppmuntran till enskilda personer som på ett framträdande och förtjänstfullt sätt främjat hembygds- och fornminnesvården inom nuvarande Herrljunga kommuns och förutvarande Gäsene kommuns geografiksa område, exempelvis genom bevarande av kulturhistoriska byggnader och föremål, seder och bruk från gångna tider, bilddokumentering om bygden och dess invånare, författarskap med kulturhistorisk anknytning, föredrag, ledande av studieverksamhet rörande hembygds- och fornminnesvård. Belöningar kan även utgå till organisationer som gjort motsvarande insatser ex.vis hembygdsföreningar. Av stiftelsens avkastning skall 10 % årligen avsättas till fondökning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Herbert Carlssons Hembygds- och Fornminnesfond
Organisationsnummer:864000-8556
Adress:
  • Sture Johansson
  • Harabergsgatan 28
  • 524 31  Herrljunga
Telefonnummer:0513-21570
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:782 402 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS