ÄNDAMÅL

Avkastningen efter förvaltningskostnader ska användas till stipendier inom ramen för kammarrättens ansvarsområde åt kammarrättsråd, assessorer, fiskaler och andra jurister som tjänstgör i Kammarrätten i Stockholm liksom till fiskaler som fullgör underrättstjänstgöring inom Kammarrättens i Stockholm domkrets. Stipendium får endast utdelas till den som vid utdelningstillfället är under 45 år. […] För tydlighets skull kan tilläggas att ”inom ramen för kammarrättens ansvarsområde” bör ges en extensiv tolkning och sålunda inte endast avse ämnesområden, som direkt ankommer på domstolen, utan även studier, företrädesvis utanför Skandinavien, avseende t.ex. lagstiftningsteknik och domstolsväsendets utformning och domarutbildning samt arbetet i EG-domstolen och lagstiftningsorgan inom EU-administrationen. Stipendier får också ges för språkstudier i EU-land utanför Skandinavien.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Henry Montgomery 2
Organisationsnummer:802426-3223
Adress:
  • Kammarrätten i Stockholm
  • Box 2302
  • 103 17 Stockholm
Telefonnummer:08-561 690 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS