ÄNDAMÅL

Fondens kapital skall delas i två delar:Den ena på 20 000 kr,varav den årliga räntan på medeln skall tillfalla kyrkorådet i Oscar Fredriks församling i Göteborg för att utdelas i poster om 1000 kr till behövande inom församlingen vid juletid.Samt till envar av donators föräldrars tjänarinnor, årligen vid juletid, utdela livränta à 100 kr.Återstoden av räntan skall användas för vård av fabrikören August Barks familjegrav på Örgryte gamla kyrkogård.Den andra delen på 30 000 kr, vars årliga ränta skall överlämnas till styrelsen för Sällskapet De Fattigas Vänner i Göteborg, för att användas till understöd åt behövande ensamma kvinnor eller änkor med ett eller flera minderåriga barn och som betraktas som pauvres honteux. Understödstagarna skall varje år uppgå till fem stycken.Om någon eller några av donators efterlevande släktingar eller deras barn skulle vara i behov av understöd skall dessa äga företräde ur denna del av fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Henrika Barks minne
Organisationsnummer:857500-4299
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 513 601 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS