ÄNDAMÅL

Avkastningen skall av Riddarhuset användas till stipendier åt ungdom tillhörande den svenska adeln. Sven medlemmar av släkten Arfwedson får – oaktat släkten ej tillhör adeln – ifrågakomma för stipendier och bidrag. Företräde till stipendier och bidrag får i någon utsträckning ges sökande från släkterna Arfwedson och Tersmeden. Avkastningen kan även utgå som bidrag till behövande män eller kvinnor inom adeln.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Henrik och Ida Arfwedsons född Tersmeden Fond
Organisationsnummer:802007-5746
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS