ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall 80 % på sätt föreningens styrelse bestämmer användas för att täcka eller lämna bidrag till kostnaderna för anlitande av någon särskilt framstående konstnärlig kraft att uppträda på Drottningholmsteaterns scen ellersåsom uppmuntran för annan framstående insats för Drottningholmsteatern. Då Föreningens styrelse finner särskilda skäl därtill, må angivna del av utdelningen helt eller delvis även tagas i anspråk för bekostandet av vetenskapliga forskningsarbeten samt bearbetningar av kulturhistoriskt och konstnärligt inressanta verk, lämpliga att framföras på Drottningholmsteatern. Resterande 20 % av fondens avkastning skall fonderas och användas till inköp av ytterligare stamaktier i AB Svenska Handelsbanken. På samma sätt skall förfaras med likvider för eventuellt försålda teckningsrätter, som vid ett eller flera tillfällen må tillkomma Föreningens innehav av sådana stamaktier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Henrik Nordmarks Fond
Organisationsnummer:802411-3196
Adress:
  • Föreningen Drottningholmsteaterns Vänner
  • Box 6
  • 178 02 DROTTNINGHOLM
Telefonnummer:08-55693112
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS