ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen fördelas i fyra lika stora delar, varav en skall tillkomma vardera av universitetets fyra fakulteter: den teologiska, den juridiska, den medicinska och den filosofiska. Varje fakultet äger att på visst sätt utdela dessa medel såsom stipendier åt sedliga, flitiga och hoppingivande manliga studerande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Henrik Dückers stipendiifond
Organisationsnummer:802478-4137
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS