ÄNDAMÅL

Livräntor och legat till i testamentet namngivna personer. Höörs kommun, 500 kronor årligen, som av kommunalnämnden i samråd med pastorn i församlingen utdelas vid jul- och påsktider i legat ej under 25 och ej över 50 kronor till varje, åt personer,män eller kvinnor, som ej erhålla fattigunderstöd, men som genom ömmande omständigheter deraf kunna vara i behof. Högst 2 000 kronor utdelas till för nykterhet och ordentlighet kända hantverksmästare och hantverksarbetare, vilka till följd av ålder eller sjukdom är i behof av understöd med företräde för sådana personer, vilka varit i arbete hos mig Swedberg eller hos AB Swedbergs Bageri. Årligt belopp af minst 100 och högst 500 kronor. Högst 500 kronor vardera till Barnhemmet, Frälsningsarméns barnkrubba, Föreningen för ett tjenerinnehem och Föreningen för ogifta mödrars rätt. Tillfälliga lån eller gåvor till personer, som ej genom eget förvållande kommit i betryckt ställning med företräde för mera avlägsna släktingar till makarna Swedberg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Henriette och Anders Swedbergs donationsfond A
Organisationsnummer:846500-9259
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS