ÄNDAMÅL

Ändamålet skall vara att främja att behövande lytta, invalider eller sjuka erhåller vård – exempelvis på vanföreanstalt – eller sådan konvalecentvård att de därigenom får hjälp till självhjälp. Med stiftelsens avkastningsmedel skall bestridas kostnaderna för dels en årligen den 17 augusti anordnad festlighet för samtliga på ålderdomshemmet i Långaryd intagna personer, vari även stiftelsens styrelseledamöter må deltaga, och dels, varje gång någon på hemmet intagen person avlider, för en vacker blomsterkrans med Henoch Severin Johanssons namn till den avlidnes bår.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Henoch Severin Johanssons Donation
Organisationsnummer:857202-9729
Adress:
  • SEB
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS