ÄNDAMÅL

Skall af årliga afkastningen, sedan vanligt förvaltningsbidrag af räknats, utgå en årlig pension till någon medellös adlig fröken, med företrädesrätt för medlem af ätterna Wästfelt och Keenstierna. Till förste innehafvare af sådan pension utnämner jag Fröken Hilma Kruuse af Verchon, dotter af Löjtnanten C. B. F. Kruuse af Verchon och hans maka Thurinna Lilliehöök af Gällared och Kolbäck. Skolande, sedan Fröken Krnuse till sin död innehaft sådan pension, följande pensionatagare utses af Riddarhusdirektionen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Henning och Maria Hamiltons minnesfond
Organisationsnummer:802001-3283
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS