ÄNDAMÅL

Att såsom sin självständiga förmögenhet äga och förvalta den egendom, som vid bildandet tillfaller stiftelsen, ävensom den egendom som framledes kan komma att överlämnas till stiftelsen, i syfte att av avkastningen 1) huvusakligen lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer med företräde för sådana, som äro bosatta i Skaraborgs län eller äro födda i samma län. 2) i andra hand i mån av behov i Skaraborgs län gagna följande allmännyttiga ändamål, som icke plägar tillgodoses genom vanlig utdebitering, nämligen bättre sjukvård eller ålderdomsförsörjning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Henning Ahlsons Fond för Skaraborgs län
Organisationsnummer:802004-6572
Adress:
  • Malmgatan 36
  • 532 32 Skara
Telefonnummer:08-7011000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Jan Magnus Hagman
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS