ÄNDAMÅL

Avkastningen av fröken Sally Petersons hyresbidragsfond, Ebba Danelius donationsfond, August Höijers hyresbidragsfond, fröken Sigrid Ulrichs fond och fröken Ebba Sjögrens fond, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet får användas till hyresbidrag åt för resp fond angiven kategori av behövande sjuksköterskor samt att avkastningen av tillgångarna i övrigt, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas till bidrag åt sjuksköterskor som på grund av sjukdom, ålder eller eljest är i behov av hjälp och ekonomiskt stöd (behövande) samt åt blivande sjuksköterskor (sjuksköterskeelever) som på grund av sjukdom är i behov av hjälp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hemtunafonderna
Organisationsnummer:802007-7387
Adress:
  • Svensk Sjuksköterskeförening
  • Baldersgatan 1
  • 114 27 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6760452
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS