ÄNDAMÅL

Att lämna tillfällig hjälp åt vid Telefonaktiebolaget L M Ericssons fast anställda tjänstemän, vilka genom egen eller närmast anhörigs sjukdom eller dylikt eller genom annan anledning blivit nödställda, ävensom att i särskilt ömmande fall lämna hjälp jämväl till sådana tjänstemäns efterlevande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hemming Johanssons Kamrathjälpsfond
Organisationsnummer:802007-7775
Adress:
  • Ericsson AB, HR SSC Stockholm Benefits administration
  • 164 80 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7190000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS