ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vården av långvarigt sjuka med företräde för dem som är bosatta inom Uddevalla stad, dock att understöd från stiftelsen ej må utgå till behov, som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hemmets för gamla och sjuka i Uddevalla donationer och gåvomedel
Organisationsnummer:858500-5070
Adress:
  • Uddevalla kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 451 81 Uddevalla
Telefonnummer:0522-75519
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:22 404 540 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS