ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att vid behov lämna understöd åt mindre bemedlade ålderstigna personer inom den del av Lunds kommun, som enligt den vid utgången av år 1970 gällande kommunindelningen utgjorde Lunds stad, med beaktande särskilt av de obemedlades bostadssituation. Stiftelsens avkastning får inte användas för ändamål som kan tillgodoses med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hemmet i Lund
Organisationsnummer:845000-4216
Adress:
  • Swedbank stiftelsetjänst
  • Box 206
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:031- 739 01 74
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS