ÄNDAMÅL

a) I första hand skall av fondens avkastning utbetalas en månatlig pension på 250 kronor till Hildur Abrahamssons f d medarbetare fröken Agnes Ingegerd Lundqvist (…) under hennes återstående livstid. b) Därefter skall den behållana avkastningen användas till understöd åt behövande ålderstigna eller sjuka före detta medlemmar i Föreningen Handelskårens Hemgård, företrädesvis sådana som är bosatta i den föreningen tidigare tillhöriga fastigheten Kristinehovsgatan 1-3, 117 29 Stockholm, alternativt i någon av Blomsterfondens pensionärsanläggningar i Stockholm. c) Kan underströd icke längre utgå till före detta medlemmar i Föreningen Handelskårens Hemgård, skall i stället den avkastning som återstår, sedan Agnes Lundqvists pension utbetalats, användas till understöd åt behövande ålderstigna eller sjuka kvinnor bosatta i någon av Blomsterfondens pensionärsanläggningar i Stockholm och då företrädesvis åt kvinnor, som tidigare varit verksamma inom handeln. Minst 10 procent av samfondens avkastning varje år skall läggas till kapitalet, avkastningen får inte användas för ändamål som det åligger det allmänna att ombesörja.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hemgårdens fond
Organisationsnummer:802480-0008
Adress:
  • Box 11091
  • 10061 Stockholm
Telefonnummer:08-555 94 500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS