ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall tjugo procent läggas till kapitalet, medan återstoden skall delas ut i form av bidrag. Berättigad att erhålla bidrag skall vara: Befintlig eller under bildning varande förening, som bedriver eller avser att bedriva verksamhet inom ungdoms- eller åldringsvården i överensstämmelse med hemgårdsrörelsens syfte. Den som i samma syfte vill vidareutbilda sig för ledareuppdrag i fritidsverksamheten inom ungdoms- eller åldringsvården. Bidrag får icke utgå för sådan verksamhet eller utbildning, för vilken ersättning kan erhållas av allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hemgårdens donationsfond
Organisationsnummer:843001-4962
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:388 751 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS