ÄNDAMÅL

Utdelas till den eller de bondsöner, som under föregående år övertagit fädernegården efter sin fader och förbinder sig att icke sälja den under de närmaste tjugo åren. Om någon bondson ej finnes för året som uppfyllt villkoren, kan en gift bonddotter inträda istället, när hon uppfyller kraven.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hembygdsfonden
Organisationsnummer:849200-8043
Adress:
  • Kaj Talik
  • Klockarevägen 12
  • 312 51 KNÄRED
Telefonnummer:0706-647444
E-post:taliks@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 998 098 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS