ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, efter det att 1/10 av avkastningen lagts till kapitalet, återstoden användas till förmån för eleverna vid skolväsendet i Helsingborg företrädesvis för belöning eller uppmuntran av elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller gymnastik eller idrott, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Helsingborgs Skolstyrelses Samfond Nr 10
Organisationsnummer:843001-5092
Adress:
  • Helsingborgs stad
  • Stadsledningsförvaltningen
  • 251 89 Helsingborg
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:66 018 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS