ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av fondens årliga avkastning skall minst 1/10-del läggas till kapitalet. Återstoden skall användas till åtgärder, som syftar till att skapa gynnsamma utvecklingsmöjligheter för barn inom Helsingborgs kommun i åldern ½ till12 år. Åtgärderna kunna vara av såväl individuell som allmän karaktär. För att förverkliga visst syfte, vartill årets tillgängliga avkastning icke är tillräcklig, må ett eller flera års avkastningar reserveras. Vid utdelning bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående delfonderna tagas i den utsträckning som är möjlig. Avkastning får icke användas för ändamål, som enligt lag eller annan författning skall tillgodoses genom det allmännas försorg. Styrelsen för socialnämnden eller annat organ, som kommunfullmäktige utser, beslutar årligen om användningen av tillgänglig avkastning. Samfondens förmögenhetsförvaltning omhänderhas av kommunstyrelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Helsingborgs Samfond för barn
Organisationsnummer:843001-4954
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS