ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, efter det att minst 1/10 av fondens avkastning lagts till kapitalet, delas vid varje läsårs slut fem premier à 50 kronor och återstoden av det vid varje tillfälle disponibla beloppet i premier à 25 kronor till i olika avseenden förtjänta elever i den obligatoriska skolan/grundskolan i Hälsingborg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Helsingborgs Nya Sparbanks 75-årsfond
Organisationsnummer:843001-3733
Adress:
  • Helsingborgs stad
  • Stadsledningsförvaltningen
  • 251 89 Helsingborg
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:29 099 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS