ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas till bistånd åt mindre bemedlade. Bidraget bestämmes med hänsyn till mottagarens ekonomiska omständigheter, samfondens årligen tillgängliga avkastning och andra kända hjälpbehov samt skall syfta till att utgöra verklig hjälp. Vidare skall gälla att avkastningen inte får användas för ändamål som enligt lag eller annan författning skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Helsingborgs kommuns samfond nr 1 för mindre bemedlade
Organisationsnummer:843001-4749
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS