ÄNDAMÅL

Att lämna understöd antingen för att bekosta någons uppfostran eller utbildning, eller för att lämna hjälp åt någon, som på grund av ålder eller sjuklighet är i bhov av bistånd för sitt uppehälle eller som eljest befinner sig i knappa omständigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Helmer Olivecronas Fond
Organisationsnummer:102016-1095
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS