ÄNDAMÅL

För handikappade barn och ungdomar i Grästorps kommun. – 5 % av fondens avkastning skall årligen utbetalas till Föreningen Djurens Vänner. Så länge denna förening inte har någon lokalavdelning i Grästorp görs utbetalning till Lidköpingsföreningen. – Utbetalning ur fonden skall i övrigt kunna ske till handikappades hjälpmedel, studier och rekreation. Medel får utbetalas först när man undersökt att offentliga medel till ändamålet saknas eller är otillräckliga. Vidare skall den som ansöker om tilldelning sakna egna medel att bekosta ändamålet i fråga. – Enbart fondens avkastning får delas ut, medan ev. kostnader för förvaltning av fonden får tas ur fondens innestående kapital. Skulle avkastningen ej utdelas fullt ut ett år, skall resterande belopp tillföras kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Helmer och Märta Karlsson donationsfond
Organisationsnummer:802480-6898
Adress:
  • FUB Grästorp
  • Smultronvägen 8
  • 467 32 Grästorp
Telefonnummer:0708-988520
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 768 115 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS