ÄNDAMÅL

Stiftelsen Heliga Korsets Brödraskap, Östanbäck, med syfte att för sin verksamhet iordningställa och underhålla f.d. skolan och lärarbostaden i Östanbäck, fastigheterna Backa 1:2 och Östanbäck 1:4, Kila församling, Sala kommun. Där skall inredas kapell, samlingsrum, gästrum och bibliotek m.m. Stiftelsen vill för sina gäster erbjuda en psykiskt och fysiskt vederkvickande miljö och vänder sig till skilda kategorier av människor, som i en avskild och naturnära omgivning söker vila, rekreation och studiero samt personlig och andlig vägledning. Stiftelsens dagliga gudstjänster är öppna för allmänheten liksom de samlingar och kurser i andliga och kulturella frågor som kommer att anordnas. Stiftelsen önskar genom sin anknytning till benediktinsk fromhetstradition och kultur söka bidraga till ett fördjupat religiöst och socialt medvetande inom Svenska Kyrkan samt stimulera inomkyrkliga och ekumeniska kontakter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Heliga Korsets Brödraskap, Östanbäck
Organisationsnummer:879500-2206
Adress:
  • Östanbäcks kloster
  • 733 96 SALA
Telefonnummer:0224-25088
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS