ÄNDAMÅL

Till stiftelsens förfogande stående årsavkastning skall enligt ovannämnda testamente användas till understöd ej mindre åt svenska arkitekter, som erhållit sin arkitektutbildning å Kungl. Tekniska Högskolan, Kungl, Akademien för de fria konsterna eller motsvarande bildningsanstalt och vilka av ålder eller sjukdom kommit i sådan belägenhet att ekonomisk hjälp kan anses påkallad, än även åt hjälpbehövande änkor och omyndiga barn efter arkitekter med omförmälda utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Helgo Zettervalls Fond
Organisationsnummer:802007-0994
Adress:
  • Statens Fastighetsverk
  • Box 2263
  • 103 16 STOCKHOLM
Telefonnummer:010-478 70 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS