ÄNDAMÅL

[…] med ändamål att skapa ekonomiska förutsättningar för läkepedagogisk verksamhet genom att tillhandahålla tillräckliga och lämpliga fastigheter och inventarier och sörja för att tillräckliga driftsmedel inflyta i form av elevavgifter och gåvor. ”[…] till ändamål att bedriva läkemedelspedagogisk verksamhet på grundval av de riktlinjer för sådan verksamhet som utarbetats av Rudolf Steiner.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Helgestahemmet
Organisationsnummer:815600-8610
Adress:
  • Helgesta 5
  • 153 96 MÖLNBO
Telefonnummer:0158-23404
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS