ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen årligen skall utgivas till sådana elever vid Växjö stads folkskola som för alltid lämnar skolan och som under skoltiden gjort goda framsteg i flit och gott uppförande. De fonderade medlen skall förvaltas av skolas styrelse. Premierna skola löpa under 50 år. Därefter får skolstyrelsen själv bestämma hur kapitalet skall användas.Önskvärt är om kapitalet används till skolans förskönande, exempelvis genom inköp av konstverk eller dylikt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Helge och Ellen Ekmans donationsfond
Organisationsnummer:829501-6797
Adress:
  • Växjö kommun, Ekonomiavdelningen
  • Box 1222
  • 351 12 Växjö
Telefonnummer:0470-410 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:318 300 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS