ÄNDAMÅL

Två premier å tillsammans högst 100 kr att tilldelas årets två bästa elever i gymnastik och idrott vid Norets skola. Stipendierna skall efter ansökan tillfalla studieintresserade och skötsamma elever bosatta i Mora-Noret och som under sin grundskoletid gått minst ett läsår vid Nores skola. Behöriga att erhålla stipendier är elever vid läroanstalter över grundskolans högstadium och under universitetsnivå.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Helge Muregårds ungdomsfond för Norets by
Organisationsnummer:802480-6625
Adress:
  • Mora kommun
  • 792 80 MORA
Telefonnummer:0250-26 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:149 876 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS