ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att inventera och sätta i stånd professor Helge Kjellins arkiv hos Föreningen för Värmlandslitteratur i Karlstad, att upprätta arkivförteckning och hålla det tillgängligt för forskning både i Karlstad och genom fjärrlån, samt att främja andra kulturella/humanistiska insatser för Värmland i Helge Kjellins anda, exempelvis utgivning av skrifter eller annan dokumentation inom värmländsk historia, konsthistoria eller personhistoria, utgivning av en värmländsk bibliografi samt forskning inom forn- och folklivskunskap eller byggnadskonst. Endast nettoavkastningen får, sedan 15 % därav tillförts kapitalet, användas för stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Helge Kjellins Minne
Organisationsnummer:873201-6715
Adress:
  • Värmlands Museiförening
  • Box 335
  • 651 08 KARLSTAD
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:420 083 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS