ÄNDAMÅL

Samfondens ändamål är att inom gränserna för församlingens kompetens tillgodose behovet av diakonala hjälpinsatser av tillfällig och individuell art. Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hedvigs diakonifond
Organisationsnummer:825003-2052
Adress:
  • Kyrkorådet i Norrköpings pastorat
  • Box 263
  • 601 04 Norrköping
Telefonnummer:011-241000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 812 954 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS